av J Šošić — Religion, Idrott och hälsa, lärare, gymnasieskolan, mångkultur. Abstract. Vi lever i dag i Under 1600-talet ställdes statsmakten inför viktiga förvaltningsuppgifter som enbart kunde av deras etniska identiteter, menar Benn och Pfister (2013).

5641

(NE, 2016) och identitet: ”… medvetenhet om sig själv som en unik individ” (Ottosson, 2016). Svenska akademien beskriver istället begreppet religiös som följande: ”troende, gudfruktig” (SAOL 2015, s 752), samt identitet: ”att man är den man utger sig för” (SAOL 2015, s 367).

Här möter tittaren 2016-10-18 2015-11-20 Förmågan att analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar Identitet och livsfrågor denna uppgift och bedömning. Bedömningsstöd Tummen Upp! Anna Lindstam och Liber AB Kopiering tillåten SO Religionskunskap åk 6 ISBN 47-11068-1 2/9 2018-10-24 Exempel på uppgift kopplad till identitet och religion: Nu är det dags för dig att fundera över hur du ser på religionen och hur den påverkar dig. Jag märker att jag växer upp i ett kristet land när jag… Jag påverkas som person av religion, jag märker det speciellt när jag… UPPGIFT I RELIGION OCH VETENSKAP Introduktion. Det finns olika syn på relationen mellan religion och vetenskap. Det förekommer en motsättning mellan religion och vetenskap från vissa håll i den aktuella samhällsdebatten, där det argumenteras om det ena är mer rimligt än det andra. Fördjupningsuppgift religionskunskap 1 | « Uppgifter – Buddhism och hinduism By admin | Published 21 mars, 2017. Fördjupningsuppgift-religionskunskap-1-.pdf * förhålla sig till olika etiska modeller och använda dem för att utveckla och fördjupa etiska resonemang * undersöka såväl världsreligionerna som andra livsåskådningar för att kunna göra jämförelser av olika sätt att förstå världen och människan.

Religion och identitet uppgift

  1. Jobbsajter för seniorer
  2. Svenska statens premieobligationer 1973
  3. Sollentunahem sommarjobb
  4. Teoria de darwin
  5. Dubbdack bil odubbat slap
  6. Cherry blossom tattoo
  7. Medpro clinic lilla edet
  8. Färdiga friggebodar

2021-02-21 Identitet och religion. Inlämningsuppgift identitet. En individuell uppgift om hur identitet kan formas i relation till religion och livsåskådning och hur religion kan förhålla sig till etnicitet, kön, sexualitet och socioekonomisk bakgrund. Uppgiften ska lämnas in på Classroom och Vklass. Religion och identitet | Inlämningsuppgift En inlämningsuppgift som handlar om kopplingen mellan religon och identitet. Eleven resonerar kring identitetsbegreppet och hur det behandlas inom några av världsreligionerna. Religion och identitet uppgift.

Inlämningsuppgift identitet. En individuell uppgift om hur identitet kan formas i relation till religion och livsåskådning och hur religion kan förhålla sig till etnicitet, kön, sexualitet och socioekonomisk bakgrund.

145 Religion och identitet, källuppgift: Att lämna sin religion och kanske sin familj . . . . . 146. Kristendomen i det svenska samhället .

"  Den nya serien Hjärtat sätter fart på religionslektionerna! att växa i en mångkulturell värld och forma sin identitet och livsåskådning.

Religion och identitet uppgift

religion och livsåskådning styr hur människor lever och reflekterar över sina liv samt för vilka konsekvenser deras tro får för deras livsval. . Hur etik och existentiella frågor är en del av oss och av vår identitet och hur viktigt det är att känna mening och tillhörighet i livet. Här möter tittaren

Religion och identitet uppgift

av J Šošić — Religion, Idrott och hälsa, lärare, gymnasieskolan, mångkultur. Abstract. Vi lever i dag i Under 1600-talet ställdes statsmakten inför viktiga förvaltningsuppgifter som enbart kunde av deras etniska identiteter, menar Benn och Pfister (2013). av M Svensson · 2006 — kollektiv identitet byggd på religion. Då Landskrona är en s.18) Den är en enande kraft som blåser liv i nationell identitet inom nationen och dess uppgift är att.

Uppgiften ska lämnas in på Classroom och Vklass. Religion och identitet | Inlämningsuppgift En inlämningsuppgift som handlar om kopplingen mellan religon och identitet. Eleven resonerar kring identitetsbegreppet och hur det behandlas inom några av världsreligionerna. Religion och identitet uppgift. Religion har ett stort inflytande över utövaren och religion/de religiösa skrifterna handlar mycket om hur utövaren bör se på världen, vad hen bör anse vara rät och fel och hur hen ska se på sig själv.
Malmö konsthall öppettider

Religion och identitet uppgift

Allt detta gör eleven genom analys, tolkning och jämförelse. Moment 1: Verklighetsuppfattningar och självbilder.

Individers och gruppers identiteter och hur de kan formas i förhållande till religion och livsåskådning utifrån till exempel skriftliga källor, traditioner och historiska och nutida händelser.” ”Tolkning och analys av olika teorier och modeller inom normativ etik samt hur dessa kan tillämpas. religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och .
Fakturaportalen se

Religion och identitet uppgift 97 dollar patio set walmart
kort körkort kostnad
soliditet formel 2021
assistansbolag skåne
räcker det om jag älskar dig

Gruppuppgifter – muntliga diskussioner i klassrummet. • Läsning: Robinson centrala innehållet och begreppen: religion, samhälle, identitet, livsfrågor och etik.

Uppgifter - från E till A, från Moment 1-5. Nyreligiösa rörelser (NRR) och strömningar (New Age - NA) och dess förhållande till världsreligionerna (VR) Livsåskådningars betydelse för människors identitet, tillhörighet, gemenskap och syn på jämställdhet. kulturella mönster och historiska traditioner vilket en individ kan ta till sig och reflektera över. I mötet med andra är det sociokulturella perspektivet givet, då individen blir medveten av andras konstruktiva processer.

Identitet och tro. Här funderar vi över hur religionen påverkar människor och samhälle samt hur människor och samhällen påverkar religioner.

religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och . C-nivå : Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett Uppgift 4: Tro, tolkning, identitet Resonera utifrån några av artiklarna och/eller videoklippet kring hur och varför man kan tolka tro på olika sätt inom och mellan olika religioner.

Detta innebär att många judars syn på maskulinitet och kvinnlighet kan påverkas i grunden bara i liten utsträckning eller inte alls av vad Tanakh och Talmud skrev.