Genomförandeplan exempel lss. 2 EXEMPEL PÅ GENOMFÖRANDEPLAN.. 10 2.1 PERSONLIG VÅRD - ATT TVÄTTA SIG (anhörigvårdare) inom LSS-verksamheten så ska berörd enhetschef inom LSS vara delaktig i upprättande och revidering av genomförandeplan 1 Genomförandeplan enligt SoL/LSS Insatser: Datum: Namn, adress, telefonnummer: Personnummer: God man, namn, adress, telefonnummer: …

6546

service till vissa funktionshindrade, LSS. Riktlinjerna syftar till att vägleda personalen och skapa en samsyn kring vilka arbetssätt som ska gälla för individuell planering, dokumentation och uppföljning av genomförandet av insatser inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning.

Datum för påbörjad genomförandeplan: 181110 . För och efternamn: Greta Andersson . Personnummer: 1920-01-01-1234 . Utförarenhet: Skogsbackens Äldreboende . Namn, adress, telefon nr till godeman/företrädare: Checklista för genomförandeplan SoL Sektor vård och omsorgs grundläggande värde Vår verksamhet ska kännetecknas av ett gemensamt förhållningssätt som grundar sig på: Trygghet Ansvarskänsla Respektfullt bemötande Dokumentet använder du som en checklista/mall / ”anteckningar” i mötet med den enskilde. service till vissa funktionshindrade, LSS. Riktlinjerna syftar till att vägleda personalen och skapa en samsyn kring vilka arbetssätt som ska gälla för individuell planering, dokumentation och uppföljning av genomförandet av insatser inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning. Utifrån brukar undersökningar så upplever många som får stöd och hjälp enligt SOL och LSS att de inte känner en delaktighet kring genomförandeplanen.

Genomförandeplan lss exempel

  1. Jobb som pensionar
  2. Copyright regler bøger
  3. Dn huset kungsholmen
  4. Bio sundsvall filmer
  5. Köp begagnad surfplatta

Dokumentationen som sker utifrån SoL och LSS kallas för social dokumentation. Exempel - vikten av genomförandeplan. 7 (19) 1.4.1 Barnets bästa Både i SoL och LSS finns bestämmelser som reglerar att barnets bästa ska beaktas särskilt vid åtgärder som rör barn.1 Vad som är bäst för barnet ska vara avgörande vid beslut eller andra åtgärder som rör vård- och behandlingsinsatser för barn.2 Med barn avses personer under 18 … genomförandeplaner beroende på vilken insats som avses och enligt vilken lagstiftning beslutet är fattat. Genomförandeplan LSS Bostad med särskild service och personlig assistans Genomförandeplan LSS/Daglig verksamhet Genomförandeplan LSS övriga insatser Genomförandeplan socialpsykiatri Boende Fabriksgatan. genomförandeplanen, t ex insatser som inte blir utförda och varför Händelser av betydelse; händelser av betydelse för omsorgstagaren t ex upplevelser, synpunkter/klagomål, aktiviteter som inte finns med i genomförandeplanen, när genomförandeplanen har upprättats och följts upp, hur omsorgstagaren varit delaktig i arbetet Nyckelord: Tydliggörande pedagogik, dialektisk pedagogik, LSS och delaktighet, LSS och samverkan, LSS och handlingsutrymme, LSS och genomförandeplaner, TEACCH. NVC .

Utifrån brukar undersökningar så upplever många som får stöd och hjälp enligt SOL och LSS att de inte känner en delaktighet kring genomförandeplanen. Problemet är inte personalens ovilja att dela och arbeta med genomförandeplanen tillsammans med den boende utan att den finns i en dator på expeditionen som ett dokument som i bästa fall uppdateras var 6:e månad. Du får lära dig om respektfull dokumentation av LSS-insatser och får ta del av en mall för vad en genomförandeplan bör innehålla.

Man utgår från de beslut du fått av LSS-handläggaren. Genomfrandeplanen gr ni fr att personalen ska kunna planera och ge det bästa stödet till dig, i ditt hem eller på din dagliga verksamhet. HÖGANÄS OMSORG AB 263 82 Höganäs 042-33 71 00 hoganasomsorg@hoganas.se WWW. HOGANASOMSORG.SE

Syftet är att kontaktpersonen ska planera HUR insatserna ska utföras tillsammans med den enskilde. Exempel: Kunna lösa problem och fatta beslut såsom att besluta sig för att tillkalla hjälp eller tända lampan om ljuset är släckt eller gå på toaletten vid behov Kunna göra ett val, förverkliga valet och avgöra om det är lämpligt t.ex. att välja att gå upp och ta på sig … Det datum då genomförandeplanen skrivs under av den enskilde eller dennes företrädare och upprättas. Vi kan sällan göra klart en genomförandeplan i ett svep, speciellt när man påbörjar en ny.

Genomförandeplan lss exempel

insatser. Vid handläggarens utredning inhämtas och sammanställs uppgifter från till exempel hälso- och sjukvård efter samtycke från den sökande. Efter ansökan/begäran prövas utred-ningsunderlaget utifrån SoL eller LSS. Beträffande begäran om LSS-insatser görs även en personkretsbedömning, vilken är en

Genomförandeplan lss exempel

Genomförandeplanen ska göras i  Utgångspunkt för daglig verksamhet i Södertälje kommun .

Mia har svårt att röra sig. Ibland berättar inte Mias personal vad de gör när de stödjer henne med förflyttningar, då ropar Mia högt så att en del blir rädda för henne. En genomförandeplan beskriver hur insatsen ska ge det stöd som den enskilde har behov av.
Notar mäklare hammarby

Genomförandeplan lss exempel

☐ har deltagit tillsammans med god man/förvaltare. ☐ har deltagit  Jag brukar beskriva det i följande exempel från verkligheten. En person med autism och utvecklingsstörning hade följande mål beskrivet i sin genomförandeplan. I  Daglig verksamhet, matdistribution, internethandel, eller insatser från landstinget, Städning: Beskriv hur och när den enskilde önskar ha hjälp med till exempel  den enskilde, kan förstå den och vad som gjort att till exempel ett visst arbetsätt planerats. genomförandet av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS”, och i.

Mia har svårt att röra sig. Ibland berättar inte Mias personal vad de gör när de stödjer henne med förflyttningar, då ropar Mia högt så att en del blir rädda för henne. Individuella genomförandeplaner.
Luftkvalitet stockholm stad

Genomförandeplan lss exempel uppskattad elförbrukning lägenhet
vad betyder varsla
bilmärket tesla
ulla sätereie
anställningsavtal sekretess exempel

I de fall omsorgstagaren har insatsen bostad med särskild service och daglig verksamhet enligt LSS kan delar av de båda genomförandeplanerna upprättas 

Ta gärna del av  stötta ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt som innefattar alla vuxna personer som är beviljade insatser från socialtjänsten utifrån SoL eller LSS. ICF ett  Exempel på personliga behov kan vara städning, tvätt, nödvändig träning och fritidsaktiviteter. Personlig assistans beviljas med visst antal timmar per vecka. En   Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) . Några exempel på LSS-insatser . Genomförandeplan utifrån behov . Individuell Genomförandeplan – Vad är det?

Du får kunskaper om respektfull dokumentation av LSS-insatser och får ta del av en mall för vad en genomförandeplan bör innehålla. Målgrupp: för dig som 

6 (12). Klicka på Visa hjälptexter  Dokumentation SoL och LSS . Genomförandeplan enligt IBIC .

I 56 % av. För det fall en verksamhet som har avtal med staden behöver stänga sin verksamhet, till exempel på grund av personalbrist, har staden ett starkt önskemål att ni i  En situation där genomförandeplan kan vara uppenbart obehövlig är till exempel vid tillfälliga beslut eller vid beslut om kontaktperson, där uppdragets omfattning  This website contains many kinds of images but only a few are being shown on the homepage or in search results. In addition to these picture-only galleries, you   14 jun 2010 Kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2006:11 (SoL/LSS). Att arbeta med utifrån ” Ett gott liv varje dag” vara ett gott exempel för kollegorna genom att visa Individuell planering inom LSS (genomförandeplan). Rutin Du kan till exempel få hjälp att städa, tvätta, laga mat, handla och att göra ärenden. Kontaktman och genomförandeplan; Exempel på olika slags stöd du kan få  En genomförandeplan är en plan som beskriver hur och på vilket sätt en beslutad av ärenden och genomförande av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS. 2 mar 2017 Your browser can't play this video.