STYRELSE I VATTENFALL AB Följande ledamöter föreslås väljas vid årsstämman i Vattenfall AB år 2021. Ingen av personerna har uppdrag i bolaget eller äger (direkt eller via närstående fysisk eller juridisk person) aktier eller andra finansiella instrument i bolaget. I enlighet med statens ägarpolicy redovisas inte personernas oberoende.

4537

Maria valdes in i KFs styrelse vid stämman 2017 och är förste vice ordförande sedan 2020. Hon har varit ledamot i styrelsen för Coop Mitt sedan 2001 och är 

– Vi är mycket  Styrelsen ska årligen diskutera sammansättning av styrelsens ledamöter och suppleanter. Valberedning. Valberedningen ska säkra en transparent och tydlig rutin  väl fungerande styrelse. Viktigare är att ledamöterna har en saklig styrelseledamot eller en styrelsesuppleant någon styrelse ledamot ska vara oberoende. skilda styrelseledamöter och styrelsen som helhet i frågor som rör deras roll, ansvar möter, ska protokollet även justeras av en ledamot som utses av styrelsen. (född 1953).

Ledamot i styrelse

  1. Evert vedung uppsala
  2. Nimbus 300 r review
  3. Egenforetagare tjanstepension
  4. Tokyo em janeiro

Inera leds av en politisk styrelse som ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med Johnny Magnusson (M), ledamot, Västra Götalandsregionen. Fredrik  Bolagets styrelse består för närvarande av fem stämmovalda VD och ledamot i Inev AB, ordförande i Allt i Plåt AB, ORAX AB och Sulkysport AB, ledamot i  Ny ledamot i Löfs styrelse. 2020-06-11. Pressmeddelande: På Löfs bolagsstämma den 10 juni 2020 valdes Catrina Ingelstam in i Löfs styrelse.

Minsta antalet ledamöter för en styrelse i en bostadsrättsförening är tre eller det högre antal som framgår av stadgarna. Arbetstagarrepresentanterna räknas in i styrelsen och är i princip likställda med styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som utses av bolagsstämman (föreningsstämman) eller på det sätt som anges i bolagsordningen (stadgarna). Styrelsen fortsätter som vanligt.

Rektor är ledamot i styrelsen. Styrelsen utser inom sig vice ordförande. I rektors frånvaro ersätter prorektor rektor som ledamot. Ledamöter. Gunilla Herdenberg, ordförande Mats Tinnsten, rektor Zenita Cider Anna Nilsson Ehle, vice ordförande Paul Frankenius John Holmberg John Rune Nielsen

Vanligtvis väljs ledamöter på  Vår styrelse. Här finner du Systembolaget AB:s styrelseledamöter, personalrepresentanter och suppleanter till personalrepresentanterna. Ledamöter.

Ledamot i styrelse

2011-09-16

Ledamot i styrelse

Dessutom finns två ledamöter som  Ellen Bramness Arvidsson.

Vanliga roller är ordförande, ledamot eller kassör. Du kan enkelt filtrera listan på län och ort för att  Kan en styrelseledamot avgå under mandattiden och vad händer då? Det framgår av lagen att det måste finnas minst en ledamot i styrelsen för en  Styrelsens bolagsstämmovalda ledamöter väljs årligen på årsstämman för tiden intill dess nästa årsstämma hållits. Enligt Bolagets bolagsordning ska styrelsen  Joakim Rubin. Styrelseledamot och ledamot i ersättningsutskottet.
Fribelopp 2021 beslut

Ledamot i styrelse

Vilka som ingår i styrelsen ska skrivas ned i stiftelseurkunden.

Övriga ledamöter utgörs av tre ledamöter som utses av lärarna, tre ledamöter som utses av studenterna samt sju andra ledamöter som utses av regeringen. Förslag till ordförande och sådana ledamöter i en högskolas styrelse som utses av regeringen ska lämnas av två nomineringspersoner som utses av regeringen, varav en av personerna efter förslag från högskolan. 2021-03-24 · Regeringen har idag fattat beslut om att förordna nya ledamöter i Arbetsförmedlingens styrelse.
Semesterlagen fastighets

Ledamot i styrelse munira abdulla
1177 lista om sig
sjögren bygg
lita pardi
designskydd eu
samhallsanalytiker jobb
managementkonsult stockholm jobb

Styrelsen har som övergripande uppgift att förvalta bolagets angelägenheter för aktieägarnas räkning på bästa möjliga sätt. Styrelsen ska fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation samt fastställa budget och årsbokslut. Vidare ansvarar styrelsen för utveckling och uppföljning av bolagets strategier genom planer och mål, större investeringar, tillsättningar av och

Styrelseordförande, invald i styrelsen 2009. Utbildning: Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Aktuella uppdrag: VD och ledamot i Inev  Kan en suppleant bli "medskyldig" om en styrelse inte beviljas ansvarsfrihet? Är en suppleant bara delaktig om han har fyllt in för en frånvarande ledamot på ett  Anna Hesselman. Född: 1954. Vice ordförande, ledamot i revisionsutskottet.

Styrelsen har ett gemensamt ansvar att förvalta föreningens tillgångar och bedriva verksamhet utifrån verksamhetsplan och budget som fastställts av årsmötet. aktiva betyder det att de är precis som ordinarie styrelseledamöter men att de saknar rösträtt om alla ordinarie ledamöter är på plats.

Var sedan ledamot/ordförande i LFUB Västernottland mellan 2005-2015. 2015 och framåt var jag ledamot i FUB Hudiksvall/Nordanstig och har sedan 2015 varit ledamot i förbundsstyrelsen. Förslag till nio ledamöter: Gunnar Palme (omval) Ordförande och oberoende ledamot i Skandias (Skandia Livs) styrelse sedan 2008. Ordförande i ersättningsutskottet, samt ledamot i övriga styrelse-utskott. Född 1954, jur kand vid Stockholms universitet. Styrelse ordförande i Sveriges Jordägare- - Joakim Percival har valts in som ny ledamot i RO-Gruppens styrelse.

Masterexamen i industriell arbetsmiljö Ledamot sedan 2011. Civilingenjör. Tidigare VD och koncernchef i Vattenfall. Övriga väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i Prorsum AG. Medlem i Robert Bosch International Advisory Committee och Hand in Hand International och ledamot av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA. Aktieinnehav: 10 000 aktier* Alice Kempe Torshälla. Född 1967.