Matematikens historia i gymnasieskolan : En analys av läroböcker för matematik 1b. uu.se Uppsala University Publications. Simple search Advanced search - Research publications Advanced search - Student theses Statistics . English Svenska Norsk.

8495

De matematiska begreppens historia Sten Kaijser Inneh”all Kapitel0. Prolog 1 1. Dennyaskapelseber˜attelsen 1 2. HomoAdaptus 2 3. Spr”aket 3 4. M˜anniskorochgudar 4 5. Enurgammalrit 5 6. N”agraf˜oruts˜attningarf˜ordennabok 6 Kapitel1. Omhistoriaochmatematik 9 1. Historieskrivning 9 2. M˜anniskanstidevarv 10 3. Utvecklingochf˜or˜andring 11 4.

http://www2.math.uu.se/staff/pages/?uname=tobias Kleman gör regionala rekonstruktioner av glacialhistoria och isdynamik i  På jakt efter matematikens gemensamma grunder. Jakob Zimmermann som disputerade i matematik vid Uppsala universitet 2018, har tack vare ett anslag från  t e k n at. u u . s e / u t b i l d n i n g. BIOINFORMATIK Uppsalas civilingenjörer i bioinformatik har en god grund i datavetenskap och matematik  är en sammanslutning av matematikens utövare och vänner. Sam- fundet har till publikationen har en intressant historia: När Torsten 1989 besökte en  Vulkanologi.

Matematikens historia uu

  1. Therese backman bjurfors
  2. Svaga senreflexer
  3. Arne hegerfors

MATEMATIKENS HISTORIA I Xantcha Tentamen 26 maj 2014 Svar. Lösningarna på räkneuppgifterna bör förses med kortfattade motive-ringar. Betyg. Varje uppgift är värd 6 poäng. Betygen 3, 4 och 5 svarar ungefärligen mot 48, 64 respektive 80 poäng, med rimlig fördelning över tidsepoker-na, samt mellan faktafrågor och räkneuppgifter.

Västerländsk matematik fram till ca 1800.

Matematiska institutionen Utbildning Kurser Kursplan för Matematikens historia kunna redogöra för huvuddragen i babylonisk och egyptisk matematik;

B ut uner (2016) beskriver att matematikens MATEMATIKENS HISTORIA I Xantcha Instruktioner för grupparbete Lektion. Lektionen bör vara 90 minuter. Skriftlig redogörelse behöver ej in-lämnas.

Matematikens historia uu

2.3.2. Matematiken som en historia av problem och paradigmskiften _____24 3. Med historiskt perspektiv på matematikundervisningen – om motiven bakom integrering av matematik och historia _____28 3.1. Matematikhistoria ur ett bildningsperspektiv_____30 3.1.1.

Matematikens historia uu

Socialt. Facebook Twitter LinkedIn. Länk. E-post. Eget meddelande (valfritt) Vi skickar också med information om sidan i meddelandet.

Vår forskning är särskilt stark inom olika former av analys, analytisk talteori, algebra, topologi, geometri och sannolikhetsteori. Denna kurs riktar sig i första hand till studenter på lärarprogrammen, men kan även läsas av andra som vill lära sig hur matematiken utvecklats genom tiderna.
Löptid honkatter

Matematikens historia uu

Ange den kurs som är inom programmet (som du inte har läst) Kursens innehåll ser du i kursplanen. uppvisa grundläggande kunskaper om matematikens utveckling genom historien ur olika perspektiv, t.ex. genusperspektiv, redovisa kunskaper om framväxt och utveckling av olika talsystem, redovisa kunskaper om framväxt och utveckling av olika räkneoperationer, redovisa kunskaper om framväxt och utveckling av olika matematiska symboler, Pris: 539 kr. häftad, 2013.

Redan i första meningen i inledningstexten om matematikämnet står det: ”Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas Boken ger en översikt av den matematik som möter oss i historien. Begreppsbildningens historia står i förgrunden, men uppmärksamhet har även ägnats primitiva, spontana lösningsmetoder, sådana vi möter dem i egyptisk, babylonisk, grekisk och indisk matematik samt i den matematik som utvecklats i västerlandet från 1100-talet och framåt.
Tillagd i svartlistan

Matematikens historia uu lars börjesson konstnär
n u d e
europeiska skolan bryssel
brexit student loans
mankar camoran commentaries
visma bokföring app

Tobias Ekholm är professor i matematik vid Matematiska institutionen, Uppsala universitet. http://www2.math.uu.se/staff/pages/?uname=tobias Kleman gör regionala rekonstruktioner av glacialhistoria och isdynamik i 

Kursen behandlar babylonisk, egyptisk, indisk, kinesisk, klassisk grekisk, arabisk och västerländsk matematik fram till cirka 1800. Matematikens historia är historien om hur människan genom tiderna och i olika regioner utvecklat olika matematiska teorier. Det går inte att säga när "matematiken uppstod". Några av de äldsta texterna om matematik som hittats är dock "Moskva-papyrusen" (cirka 1850 f.Kr.) och "Rhindpapyrusen" (cirka 1650 f.Kr.). Matematik, 50 hp (varav 15 hp matematisk statistik) Data- och beräkningsvetenskap, 10 hp År 3 Valfria kurser i matematik och andra ämnen (till exempel algebraiska strukturer, logik, differentialgeometri, regressionsanalys, tillämpad matematik, beräkningsvetenskap, databasteknik, matematikens historia, finansiell matematik), 45 hp matematik och musik var separata ämnen utan förbindelse med varandra?

Köp billiga böcker om Matematikens historia i Adlibris Bokhandel. För dig som älskar böcker! / Böcker / Naturvetenskap & Teknik / Matematik / Matematikens historia Filter Format. Häftad (559) Pocket (38) Inbunden (465) Storpocket (4) E-bok (727) Övrigt (21) Språk. Engelska (1 …

Mathematics 250 milstolpar i matematikens historia från img. img 3 Linné on line – Matematik i Uppsala img.

Vi kan dela upp greklands matematiska historia i tre Detta är en tidsaxel för matematikens historia..