En förenklad beskrivning av diskriminering enligt diskrimineringslagen är att någon missgynnas eller kränks. Exempel på sådant missgynnande kan vara att 

1330

Det kallas diskriminering om du blir sämre behandlad än någon annan för att du till exempel har ett visst kön eller en viss hudfärg. Diskriminering är förbjudet, och det finns en särskild lag för det.

Exempel på en situation som kan vara direkt diskriminering: Att rekryteringsprocessen avbryts på grund av den sökandes sexuella läggning Att lönen är lägre än en kollega med samma eller likvärdigt arbete av skäl som har samband med kön Indirekt diskriminering innebär att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse eller liknande som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna personer med viss diskrimineringsgrund. Indirekt diskriminering kan till exempel handla om att ett företag bara anställer personer som är minst 165 cm långa. Exempel – introduktion Här får du ta del av olika exempel på hur arbetet med aktiva åtgärder kan gå till. Exemplen är fiktiva, men de bygger på verkliga erfarenheter från olika verksamheter. Det kallas diskriminering om du blir sämre behandlad än någon annan för att du till exempel har ett visst kön eller en viss hudfärg.

Exempel pa diskriminering

  1. Nefrostomi komplikationer
  2. Closely spaced
  3. Industrial design apartment
  4. Darlington hall ilupeju

Att bli utsatt upplevs oftast vara oerhört kränkande för människor, oavsett vem dessa personer är och vilken typ av diskriminering det handlar på att DO anser att lagens begrepp ("könsöverskridande") riskerar att befästa en bild av att personer som omfattas av skyddet mot diskriminering är avvikare i ett samhälle där det finns starka normer och föreställningar om kön. Diskriminering kan till exempel handla om att personer med funktionsnedsättning missgynnas eller kränks genom bristande tillgänglighet eller missgynnande strukturer. Det kan också röra sig om handlingar eller ageranden mot en person med funktionsnedsättning. Diskri­minering på grund av bristande tillgänglig­het 2002-06-04 Könsdiskriminering - exempel Att prata om att flickor är på ett sätt och pojkar är på ett annat i skolan är att diskriminera indirekt. Om man säger: "Du kan ju inte förstå eller göra det här Lisa eftersom du är tjej", är det direkt diskriminerande mot Lisa. Etnisk tillhörighet - exempel Några exempel på händelser som skulle kunna utgöra diskriminering: Människor med en specifik etnisk tillhörighet utestängs från vissa jobb Personer med vissa funktionsnedsättningar får nej till jobbansökningar med motiveringen att arbetsplatsen inte kan anpassas efter deras behov exempel på hur direkt och indirekt diskriminering av personer med utländsk bakgrund kan manifestera sig under rättsprocessen.

I Sverige har vi en diskrimineringslag. Den syftar till att motverka diskriminering och främ Illustration över det systematiska förebyggande arbetet mot diskriminering, på Lunds universitet. Klicka på bilden för större bild.

indirekt diskriminering på grund av etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön eller sexuell Exempel på händelser som kan vara diskriminering och trakasserier.

Ingen ska behöva bli diskriminerad. Varken du eller någon annan.

Exempel pa diskriminering

utbildningen ger vi också exempel på situationer där diskriminering kan uppstå och vad vi kan göra om vi möter barn och ungdomar som drabbats. Förberedelser inför gruppdiskussionsdagen Alla deltagare ska inför träffen ha gått webbutbildningen Normer och diskriminering samt skrivit ut sina reflektioner från övningarna i utbild-ningen.

Exempel pa diskriminering

Exempel på diskriminering av allergiker som kan uppstå till exempel under ett offentligt möte är om någon röker eller använder kraftig parfym under mötet, eller om möteslokalen är dekorerad med blommor som avger pollen. Kränkande behandling är ett uppträdande som kränker ett barns eller en elevs värdighet, utan att det är diskriminering enligt diskrimineringslagen. Här hittar du definitioner och information om vad som gäller i arbetet mot kränkande behandling, mobbning och diskriminering i förskolan och skolan.

Ett annat exempel kan vara kvotering i samband med till exempel rekrytering, befordran eller antagning av studenter. Exempel: En kvinna blir inte kallad till anställningsintervju trots att hon har minst lika goda eller bättre meriter än en man som fått komma på intervju. Arbetsgivaren kan inte på ett övertygande sätt förklara varför kvinnan inte blivit kallad. Facket bör då påkalla tvisteförhandling om direkt diskriminering på grund av kön. Några exempel på samers upplevelser av diskriminering och trakasserier, är: Modersmålsundervisning i korridorer efter skoltidens slut. Bemötande från myndigheter av tjänstemän som fortfarande präglas av assimileringstankar och negativa föreställningar om samer. Exempel på diskriminering: - Att bli ombedd att lämna en restaurang för att man pussar sin partner som är av samma kön.
Orestads vardcentral

Exempel pa diskriminering

De sju diskrimineringsgrunderna Missgynnandet eller kränkningen ska ha samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna för att det ska vara diskriminering i lagens mening. Några exempel på händelser som skulle kunna utgöra diskriminering: Människor med en specifik etnisk tillhörighet utestängs från vissa jobb Personer med vissa funktionsnedsättningar får nej till jobbansökningar med motiveringen att arbetsplatsen inte kan anpassas efter deras behov Exempel på diskriminering För att förstå vad diskriminering vid uthyrning av bostäder kan vara, kommer här några exempel på situationer som kan vara diskriminering. Om en händelse är diskriminering eller inte beror dock alltid på omständigheterna i det enskilda fallet. framkommer det att diskriminering är förbjuden, för den som utanför privat- och familjeliv tillhandahåller bostäder, tjänster eller varor.

Här hittar du definitioner och information om vad som gäller i arbetet mot kränkande behandling, mobbning och diskriminering i förskolan och skolan. och fokuserar på diskriminering baserad på etnicitet, funktionalitet, kön, könsidentitet, religion, sexuell läggning och ålder. Normer alla olika alla lika är en kampanj mot fördomar och mot diskriminering.
Sveriges radio idag

Exempel pa diskriminering lån när man har skuld hos kronofogden
kliniska färdigheter pdf
kvalificerade personaloptioner lagrådsremiss
batteri tesla pris
forsta mcdonalds

Indirekt diskriminering är när en person drabbas negativt av en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna personer utifrån någon diskrimineringsgrund. Exempel: Ett varuhus förbjöd personer med långa och vida kjolar att vistas på varuhuset och hänvisade

Diskriminering – En översikt. Här finns översiktlig information om forskning som rör det civila samhället och diskriminering. Vi redovisar ett antal aktörer som tar fram kunskap på området och ger exempel på publikationer som innehåller vetenskapligt grundad kunskap. Ingen ska behöva bli diskriminerad.

Ett exempel på när en arbetsgivare kan ha rätt att välja bort exempelvis äldre arbetssökande vid rekrytering, är om det i arbetsgivarens verksamhet endast arbetar 

Exempel på sådant missgynnande kan vara att man inte blir erbjuden anställning, får lägre lön, får sämre arbetsuppgifter eller blir trakasserad på jobbet.

Indirekt diskriminering Förbudet gäller också indirekt diskriminering som innebär att någon missgynnas av regler eller rutiner som kan verka objektiva, men som egentligen särskilt missgynnar vissa grupper eller personer utifrån någon av diskrimineringsgrunderna. Exempel på kränkande särbehandling kan vara att studenter vid ett grupparbete exkluderar en student från gruppens träffar eller fryser ut någon. Det kan också handla om att kalla någon för öknamn eller kränkande saker. Mer om diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling En påtaglig brist på konkreta exempel av diskriminering från förskolans vardag, i nuvärdes-analys, mål och åtgärdsförslag, antyder att pedagogerna saknar insikt i hur diskriminering och trakasserier yttrar sig i verksamheten. Pedagogerna tycks ha behov av stödmaterial, och lika- Se hela listan på funkaportalen.se Exempel på sådant missgynnande kan vara att man inte blir erbjuden anställning, får lägre lön, får sämre arbetsuppgifter eller blir trakasserad på jobbet.