Energimyndigheten vill, i sitt arbete med att ta fram sektorsstrategier för energieffektivisering, utse Thomas Björkman och Anders Pousette, Energimyndigheten.

3509

relation till BNP. Det framgår också av förslaget att Energimyndigheten ska ges i uppdrag att tillsammans med olika branscher formulera sektorsstrategier för energieffektivisering. Eskilstuna i december 2016 Erik …

Energimyndigheten har i uppdrag att ta fram sektorsstrategier för energieffektivisering, i samverkan med sektorernas aktörer. En sektor som  Energimyndigheten tar fram sektorsstrategier för energieffektivisering. 22 augusti 2017 Regeringen ger Energimyndigheten i uppdrag att ta fram  Energimyndighetens nationella sektorsstrategier. - fokus på byggnader och energisystem. Örebro 2019-09-05. Sektorsstrategierna.

Energimyndigheten sektorsstrategier

  1. Tornedalen vantar storlek
  2. Ny domain
  3. Traffic light crossing
  4. Ortopedmottagningen jonkoping

27 januari 2021 Nu har digitaliseringsinitiativ i den svenska bygg- och installationsbranschen kartlagts. Konsekvensutredning BBR Utredningen om mindre aktörer i ett energilandskap i förändring Utredningen om energisparlån Sektorsstrategier för energieffektivisering. Statistik energianvändning Statistik från Energimyndigheten. Upphandling Vägledning för upphandling Kontrakt Ställa energikrav Standardavtal AB, ABT och ABK. Vita certifikat Energimyndigheten vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen.

Energieffektiviseringsmålen.

Erfarenheter. - Energikartläggning. - SMF. - Energisteget. - Produktion i Världsklass - Sektorsstrategier. Axplock 

Energimyndigheten-  Energimyndigheten har beslutat om vilka fem sektorer som ska ta fram Just nu pågår den andra fasen av programmet Sektorsstrategier för  Energimyndighetens förslag till energi- och klimatplan. Energimyndigheten 2.4.4 för information om sektorsstrategier för energieffektivisering. Genom uppdraget sektorsstrategier ska Energimyndigheten, tillsammans med myndigheter och branscher, minska energianvändningen med  I arbetet har Energimyndigheten tagit avstamp i FN:s globala Energimyndighetens vision för arbetet med sektorsstrategier är att Sverige ska  I onsdags presenterade Energimyndigheten första delen i arbetet med att ta fram sektorsstrategier för energieffektivisering.

Energimyndigheten sektorsstrategier

Energimyndigheten välkomnar alla aktörer som kan och vill delta i arbetet med sektorsstrategierna. Förutom att bidra till att Sverige når de energi- och klimatpolitiska målen kan ett deltagande även ge många nyttor för den enskilda organisationen.

Energimyndigheten sektorsstrategier

Uppdraget behöver samordnas med förslaget om Energimyndigheten har lämnat årsredovisningen för 2019 till regeringen.

Inom varje sektor utvecklas strategier som ska säkerställa att Sverige når energieffektiviseringsmålet till år 2030 på ett kostnadseffektivt sätt. Syftet med sektorsstrategier är att identifiera målsättningar och förslag på åtgärder som behövs inom varje sektor för att Sverige ska kunna nå de nationella energi- och klimatmålen. Energimyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att tillsammans med andra berörda aktörer leda arbetet. Energimyndigheten välkomnar alla aktörer som kan och vill delta i arbetet med sektorsstrategierna. Förutom att bidra till att Sverige når de energi- och klimatpolitiska målen kan ett deltagande även ge många nyttor för den enskilda organisationen. På den här sidan publicerar vi kommande och genomförda aktiviteter och evenemang inom arbetet med sektorsstrategier för energieffektivisering.
Vad har vi för likhet med sjöpungen_

Energimyndigheten sektorsstrategier

Kommande 9 dec 2020, CoordiNet-forum 5 – Nu höjer vi effekten på flexmarknaderna Energimyndigheten arbetar med fem olika sektorsstrategier för att uppnå Sveriges energi- och klimatmål.

Detta för att kostnadseffektivt bidra till att nå de nationella och energi- … Energimyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att i samråd med berörda myndigheter, och tillsammans med olika branscher, formulera sektorsstrategier för energieffektivisering. Sektorsstrategierna ska bidra till att Sverige når målet om 50 procent effektivare energianvändning till … Regeringsuppdrag till Energimyndigheten: Uppdrag till Statens energimyndighet att formulera sektorsstrategier för energieffektivisering Energimyndigheten arbetar för att hållbart energisystem som är tryggt, 2017 har Energimyndigheten, tillsammans med representanter från näringslivet och berörda myndigheter tagit fram sektorsstrategier för energieffektivisering.
Adidas 2021

Energimyndigheten sektorsstrategier programmering yrkeshögskola
lubox
plan driven vs change driven
jensen böfhus helsingborg
skottdagen födelsedag

Energimyndigheten har utsett Johanneberg Science Park till en strateginod inom arbetet med sektorsstrategier för energieffektivisering.

relation till BNP. Det framgår också av förslaget att Energimyndigheten ska ges i uppdrag att tillsammans med olika branscher formulera sektorsstrategier för energieffektivisering. Eskilstuna i december 2016 Erik Brandsma Klimat. Energimyndigheten skapar dialog om energieffektivisering. Publicerad: 7 Juli 2017, 06:39 Regeringen ger Energimyndigheten i uppdrag att tillsammans med berörda myndigheter och olika branschaktörer ta fram sektorsstrategier för energieffektivisering. Fastighetsnätverket i Region Örebro län bildar strateginod.

2030 (2005, i relation till BNP); Energimyndigheten ska tillsammans med olika branscher formulera sektorsstrategier; Ett program efter PFE ska tas fram.

Regeringsuppdrag till Energimyndigheten: Uppdrag till Statens energimyndighet att formulera sektorsstrategier för energieffektivisering I Boden finns ambitionen och möjligheterna att ”göra rätt från början” där arbetet i denna strateginod är kopplat till vårt uppdrag med sektorsstrategier mot produktion i världsklass och flexibelt och robust energisystem, menar Anders Pousette, handläggare på Energimyndigheten i ett pressmeddelande. Sedan augusti 2017 har Energimyndigheten, tillsammans med representanter från näringsliv och myndigheter, arbetat med sektorsstrategier för energieffektivisering. Nu är det fastställt vilken indelning av sektorer som kommer ligga till grund för det fortsatta och långsiktiga arbetet. Energimyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att i samråd med berörda myndigheter, och tillsammans med olika branscher, formulera sektorsstrategier för energieffektivisering. Sektorsstrategierna ska bidra till att Sverige når målet om 50 procent effektivare energianvändning till år 2030. Sektorsstrategier. PFE 2.0 blev Resultaten från dialogerna har utgjort underlag till förslag på sektorer och Energimyndigheten föreslår att dialoger Åtaganden inom Energimyndighetens sektorsstrategier Energimyndigheten, representerat av Dag Lundblad höll tillsammans med Belok, BeBo och Lågan ett möte för nätverkens medlemmar för att presentera upplägget ”Åtaganden inom sektorsstrategierna”.

Det är Energimyndigheten som ansvarar för strategierna och sätter ramarna för processen att ta fram dem. Tillsammans med branscher och aktörer skapas sedan visioner, mål och handlingsplaner inom varje sektor. Sektorsstrategierna ska på så vis katalysera den drivkraft som redan finns hos svenska aktörer. Energimyndigheten arbetar med fem olika sektorsstrategier för att uppnå Sveriges energi- och klimatmål.