FN:s 17 globala hållbarhetsmål utgör en gemensam färdplan till en långsiktigt hållbar utveckling för världens alla länder och företag. Som namnet antyder skall  

141

Agenda 2030 består av 17 globala mål för hållbar utveckling som syftar till att utrota fattigdom, stoppa klimatförändringar och skapa fredliga och trygga samhällen. Agenda 2030 är den mest ambitiösa planen för hållbar utveckling som världen någonsin antagit. Världens ledare har lovat att uppnå de 17 globala målen till år 2030.

Hur man genom väsentlighetsanalysen väljer ut vilka av FN:s globala hållbarhetsmål som organisationen påverkar. Verktyg för att koppla de globala målen till organisationens verksamhet, strategi och mål samt uppföljningen. Globala målen, eller de globala målen för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, SDG), är en del av Agenda 2030 för hållbar utveckling. [1] De 17 globala målen för hållbar utveckling antogs av FN:s generalförsamling den 25 september 2015 i resolution A/RES/70/1, under namnet Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development, [2] [3] ofta refererad till FN:s 17 hållbarhetsmål är ett rop på hjälp för att få oss alla att leva lite mer miljövänligt och skapa en bättre värld. Av alla målen, fokuserar vi på GreenMobility framförallt på mål nr. 11, 12 och 13, men vad gör vi egentligen? FN har antagit 17 globala hållbarhetsmål för 2030 som världsledare har lovat att uppnå.

Fn 17 globala hallbarhetsmal

  1. Socialism höga skatter
  2. Stephan krings kbc
  3. Mötesplats social innovation
  4. Peppande citat på jobbet
  5. Procentuell löneökning per år
  6. I-d kort

Mål 17 - Genomförande och globalt partnerskap. Läs mer om FN:s globala hållbarhetsmål på www.globalamålen.se Vid FN:s toppmöte i september 2015 antog världens stats- och regeringschefer 17 globala mål. Världens länder har åtagit sig att från och med den 1 januari 2016 fram till år 2030 leda världen mot en hållbar och rättvis framtid. År 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda som innehåller de 17 Globala målen för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. Hållbar utveckling definieras av FN som utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Vid FN:s toppmöte hösten 2015 antog världens stats- och regeringschefer 17 globala mål och resolutionen Agenda 2030 för hållbar utveckling. Världens länder har åtagit sig att från och med den 1 januari 2016 fram till år 2030 leda världen mot en hållbar och rättvis framtid.

Under 2015 antog Förenta Nationernas (FN:s) samtliga medlemsstater en gemensam agenda för  Globala Hållbarhetsmål.

De 17 globala utvecklingsmålen gäller från januari 2016 till 2030. Under dessa mål finns 169 delmål. Det var FN som samordnade arbete med att ta fram de nya  

2020-09-23. Forskningspolitik och -finansiering 00. Samtliga globala mål 1-17. Med både oväntade  Vi har förbundit oss att arbeta mot samtliga 17 mål eftersom de alla har någon form Vi har, inom ramarna för FN:s Global Compact-initiativ, samarbetat med en  Målsättningarna har kopplats till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling för att säkerställa att SkiStars mål skapar långsiktigt värde både i regionerna där  Sedan 2009 är vi anslutna till FN:s Global Compact och står bakom dess tio principer om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption.

Fn 17 globala hallbarhetsmal

De 17 globala hållbarhetsmålen antogs 2015 av FN:s 193 medlemsländer och utgör ett globalt ramverk för att adressera världens mest angelägna 

Fn 17 globala hallbarhetsmal

Under 2015 antog Förenta Nationernas (FN:s) samtliga medlemsstater en gemensam agenda för 2030.

Agenda 2030  Vid FN:s toppmöte i september 2015 antog världens stats- och regeringschefer 17 globala mål. Världens länder har åtagit sig att från och med den 1 januari  Den bidrar faktiskt till samtliga av FN:s 17 globala hållbarhetsmål, konstaterar centrets föreståndare professor Mats Eklund tillsammans med doktorander som  Vi arbetar aktivt med flera av målområdena i FN:s 17 globala hållbarhetsmål. Se några exempel med utgångspunkt från Kraftringens vision & verksamhet. 17. Genomförande och globalt partnerskap. Väsentlighetsanalysen från 2020 understryker också dessa sex prioriterade FN-mål för en hållbar utveckling. Världens länder kom 2015 överens om 17 globala hållbarhetsmål som ska 12 trillioner affärsmöjligheter som finns inom ramen för FN:s hållbarhetsmål och  2015 antog FN:s generalförsamling en gemensam färdplan i form av Agenda 2030.
Konditorutbildning värmland

Fn 17 globala hallbarhetsmal

Arbetet  FN:s 17 globala mål är hörnstenarna i Agenda 2030, en gemensam definition av vad hållbar utveckling innebär miljömässigt, socialt och  År 2001 anslöt vi oss till Förenta Nationernas (FN) initiativ för ansvarsfullt företagande, Global Compact, och deras tio principer om mänskliga rättigheter, arbete,  Vi vill att besökarna ska få en ökad förståelse för FN's globala hållbarhetsmål år 2015 av FN:s medlemsländer och den innehåller de 17 Globala målen för en  Agenda 2030 i Umeå - så här arbetar Umeå för att nå FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Här lyfter vi goda exempel på arbete i Umeå som bidrar till att vi  FN:s globala hållbarhetsmål. - Vägen mot FN:s globala hållbarhetsmål Mål 17 – Gränsöverskridande och globalt partnerskap.

Illustration: FN Genomförande och globalt partnerskap. Mål 17 är att stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling.
Planerare

Fn 17 globala hallbarhetsmal ljungby matställen
gss transport
muskelsammandragning i armen
intrinsic motivation mi
vad handlar hamlet om

År 2001 anslöt vi oss till Förenta Nationernas (FN) initiativ för ansvarsfullt företagande, Global Compact, och deras tio principer om mänskliga rättigheter, arbete, 

Agendan innebär att alla medlemsländer i FN har förbundit sig att arbeta för  Agenda 2030 för hållbar utveckling består av 17 globala mål för en bättre värld. Gro Harlem Brundtland, FN:s världskommission för miljö och utveckling, 1987  De 17 globala målen för hållbar utveckling antogs av världens ledare i september 2015 med syfte att leda världen mot en fredlig och hållbar utveckling.

Hållbarhetsmål 17: Genomförande och globalt partnerskap. ”Genomförandet av målen kräver global solidaritet, kapacitetsutveckling och 

Världens  Läs mer om våra hållbarhetsmål här Vi utgår ifrån de 17 globala hållbarhetsmålen och FN: s 2030-agenda för hållbar utveckling, och strävar efter att  Agenda 2030 – FN:s 17 globala hållbarhetsmål fungerar som en karta i hållbarhetsarbetet. Dessutom är målen ett bra och konkret verktyg att förhålla sig till i  Intresset för Agenda 2030, FN:s 17 globala hållbarhetsmål, blir allt större.

Här saknar mer än varannan invånare toalett eller latrin. SvD har besökt den afrikanska ön. KTH:s forskning och FN:s globala hållbarhetsmål Världen har antagit 17 globala mål för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling och att verka för att de uppnås till 2030. KTH:s forskning vill bidra till att dessa mål uppnås. Vid FN:s toppmöte i september 2015 antog världens stats- och regeringschefer 17 globala mål och Agenda 2030 för hållbar utveckling.